ENDEFRIT

EKOLOGIA

Ekologia
Firma Pawlik od początku swojej działalności przestrzega najwyższych standardów i norm produkcyjnych, oraz używa tylko sprawdzonych komponentów, w trosce o środowisko naturalne.

Nasze okna są zgodne z najnowszymi trendami, spełniają najwyższe stan­dardy ja­koś­cio­we, posiadają wszelkie certyfikaty, atesty i normy zgodne z wytycznymi Normy Europejskiej (CE). Wszy­stkie pro­dukty są ekolo­giczne, bez­oło­wio­we, ener­go­osz­czę­dne, trwa­łe i bezpieczne.

Dziś możemy się już pochwalić całą gamą zdobytych cer­ty­fi­ka­tów i akre­dy­tac­ji pot­wier­dza­ją­cych na­sze starania o bezpieczeństwo środowiska.

Certyfikaty i atesty