ENDEFRIT

O FIRMIE

Jakość
Firma PPHU PAWLIK - to doświadczenie w produkcji okien zdobywane od ponad 25 lat.

Przedsiębiorstwo swoją działalność rozpoczęło w 1984 roku i od tego cza­su wyt­wa­rza nowoczesne okna z najlepszych dostępnych profili i akcesoriów. Sprzeda­je­my pro­duk­ty w sieci ponad stu dealerów w Polsce południowej, po­łud­nio­wo-wschod­niej, na Słowacji, w Czechach oraz w Szwajcarii. Nasza siedziba mieści się w Brze­zi­nach pod Kielcami.

Jesteśmy laureatami wielu prestiżowych nagród biznesowych, handlowych i pro­duk­cyj­nych.

Od samego początku istnienia firmy naszą dewizą jest fachowość, jakość, kon­ku­ren­cyj­ność cenowa na rynku. Dzięki tym walorom nastąpił szybki i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, co pozwoliło na unowocześnienie linii technologicznej, roz­bu­do­wa­nie parku maszynowego, a co za tym idzie - zwiększenie asortymentu produkcji.

Jesteśmy doświadczonym i kompetentnym producentem stosującym w swych pro­duk­tach nowoczesne rozwiązania technologiczne, doskonałej jakości profile w sys­te­mie Aluplast, okucia renomowanej firmy niemieckiej Winkhaus Technik, czy szyby Pilkington.

Nasze okna są zgodne z najnowszymi trendami, speł­nia­ją najwyższe standardy jakościowe, posiadają wszel­kie certyfikaty, atesty i normy zgodne z wy­tycz­ny­mi Nor­my Europejskiej (CE). Wszystkie produkty są eko­lo­gicz­ne, bezołowiowe, ener­go­osz­częd­ne, trwałe i bez­piecz­ne.

Biuro Obsługi Klienta gwarantuje specjalistyczne porady, pomoc w opracowaniu go­to­wych rozwiązań. Służymy własnym transportem. Zamówienia i dostawy re­a­li­zu­je­my w krótkich kilkudniowych terminach.