ENDEFRIT
Oferta

KLAMKI

Najwyższy standard wyposażenia
Foto Foto Foto Foto

Klamki do naszych okien można wybierać w wie­lu wer­sjach kolorystycznych. Opcjonalnie ofe­ro­wa­ne są specjalne klamki z kluczykiem firmy Hoppe.

Klamka okienna Secustik® umożliwia efek­tyw­ne za­bez­pie­cze­nie domu w stop­niu podstawowym.

Opatentowanemu samo­zabez­piecza­jącemu me­cha­niz­mo­wi blo­ka­dy w klamce towarzyszy pre­cy­zyj­ne kli­ka­nie w jej różnych położeniach, dzięki któremu niemożliwe jest obracanie jej od zew­nę­trznej stro­ny okna poprzez przesunięcie oku­cia obwiedniowego.

Wszystkie klamki okienne Secustik® spełniają wy­mogi nor­my AhS RAL - RG607/13. Bogactwo kolorów i kształtów umożliwia wiele swobody w indywidualnych aranżacjach.

Ekologia w firmie PawlikPrzyjazna Ziemi produkcja okien