ENDEFRIT
Oferta

AKCESORIA

Najwyższy standard wyposażenia
Foto Foto

W naszych oknach stosowane są akcesoria reprezentujące naj­wyż­szy stan­dard wy­po­sa­że­nia, które nie tylko przy­czy­niają się do lepszej funkcjonalności i komfortu użytkowania, ale zna­cznie zwię­kszają estetykę i pod­noszą pres­tiż ofe­ro­wa­nych wy­robów.

Różnorodne wersje listew przyszybowych stwa­rza­ją możliwość dowolnej stylizacji okien, pa­su­ją­cych do różnego stylu wnętrz.

Automatyczne nawiewniki powietrza Aereco lub Ventair umożliwiają kontrolowany do­pływ świe­że­go po­wiet­rza przy maksymalnej oszczędności ciepła, dają za­bez­pie­cze­nie przed za­tru­ciem tlen­kiem wę­gla oraz gwa­rancję ciszy, jak przy ok­nach zam­knię­tych.

Ekologia w firmie PawlikPrzyjazna Ziemi produkcja okien