Nasza firma

Firma PPHU Pawlik – to doświadczenie w produkcji okien zdobywane od 30 lat.

Przedsiębiorstwo swoją działalność rozpoczęło w 1984 roku i od tego cza­su wyt­wa­rza nowoczesne okna z najlepszych dostępnych profili i akcesoriów. Sprzeda­je­my pro­duk­ty w sieci ponad stu dealerów w Polsce południowej, po­łud­nio­wo-wschod­niej, na Słowacji, w Czechach oraz w Szwajcarii. Nasza siedziba mieści się w Brze­zi­nach pod Kielcami.

Nasza misja

Od samego początku istnienia firmy naszą dewizą jest fachowość, jakość, kon­ku­ren­cyj­ność cenowa na rynku. Dzięki tym walorom nastąpił szybki i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, co pozwoliło na unowocześnienie linii technologicznej, roz­bu­do­wa­nie parku maszynowego, a co za tym idzie – zwiększenie asortymentu produkcji.

Nowoczeność

Jesteśmy doświadczonym i kompetentnym producentem stosującym w swych pro­duk­tach nowoczesne rozwiązania technologiczne, doskonałej jakości profile w sys­te­mie Aluplast, okucia renomowanej firmy niemieckiej Winkhaus Technik, czy szyby Pilkington.

Ekologia

Firma Pawlik od początku swojej działalności przestrzega najwyższych standardów i norm produkcyjnych, oraz używa tylko sprawdzonych komponentów, w trosce o środowisko naturalne.

Nasze okna są zgodne z najnowszymi trendami, spełniają najwyższe stan­dardy ja­koś­cio­we, posiadają wszelkie certyfikaty, atesty i normy zgodne z wytycznymi Normy Europejskiej (CE). Wszy­stkie pro­dukty są ekolo­giczne, bez­oło­wio­we, ener­go­osz­czę­dne, trwa­łe i bezpieczne.
Dziś możemy się już pochwalić całą gamą zdobytych cer­ty­fi­ka­tów 

i akre­dy­tac­ji pot­wier­dza­ją­cych na­sze starania o bezpieczeństwo środowiska.

Close Menu
Translate »

Nasi partnerzy

Kontakt

Lokalizacja

Brzeziny, ul. Przemysłowa 7
26-026 Morawica

Napisz do nas

Tel: +48 660 258 258
Tel: +48 41 311 42 93
Fax: +48 41 311 45 68

Godziny pracy

Pon – Pt. 7:00 – 15:00

© 2018 PPHU Pawlik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

web by adshock.pl