ENDEFRIT
Oferta

SYSTEMY OKIEN PAWLIK

IDEAL 4000 Round Line™
Foto

System Ideal 4000 Round Line, wy­róż­nia się de­li­kat­ną optyką i łagodnymi zaokrągleniami. Okna z tych pro­fi­li posiadają bardzo atrakcyjny wygląd i dos­ko­na­le wpi­su­ją się w charakter nowoczesnych wnętrz.

Różnego typu listwy przyszybowe pozwalają na do­dat­ko­wą stylizację okna i świetnie sprawdzają się za­rów­no w nowoczesnej architekturze budownictwa je­dno- i wielorodzinnego, jak i w przypadku renowacji sta­rych budynków.

W tym drugim przypadku, gdzie często nie ma moż­li­woś­ci powiększenia otworu okiennego, szczególnie is­tot­ną zaletą jest obniżona wysokość ramy i skrzy­dła, co zwiększa powierzchnie przeszklenia i poz­wa­la wpuścić do pomieszczeń więcej światła.

  • Okna z tych profili posiadają bardzo atrakcyjny wygląd i doskonale wpisują się w charakter nowoczesnych wnętrz.
  • Szczególnie istotną zaletą jest obniżona wysokość ramy i skrzydła, co zwiększa powierzchnię przeszklenia i pozwala wpuścić do pomieszczeń więcej światła.
Ekologia w firmie PawlikPrzyjazna Ziemi produkcja okien